ik hoor je droeve tonen
zie je saamgeknepen ogen
je saamgeperste lippen

ik voel mezelf slechts door een waas
ik wil schoppen, slaan,
vrijen, schreeuwen
me helemaal laten gaan
in jouw lichaam
een traan
ik weet
tzal niet meer komen
toe, druk me nog wat dichter
tegen je zachte wangen aan
toe ga nu, ga nu dan weg
lach niet, huil niet
zeg niets,
ik moet je laten gaan

You cannot copy content of this page.