De termen Arabische wereld en islamitische wereld worden nog al eens door elkaar gebruikt. Is dat terecht? Is Arabisch hetzelfde als islamitisch, is elke Arabier moslim? Als we over de ‘de islam’ praten, waar hebben we het dan eigenlijk over? Praten we dan over de cultuur of over gewoontes of over wat mensen geloven?

In deze lezing zullen eerst een aantal definities gegeven worden om het praten over de islam meer helder te maken. Na een korte geschiedenis volgt de behandeling van de verschillende  stromingen, de plichtenleer en onder andere de vier wortels waarop het islamitische recht gebaseerd is.

You cannot copy content of this page.