Tussen de officiële leer en de beleving van de religie in de dagelijkse praktijk zit vaak een groot verschil. Dit blijkt vooral bij feesten, rituelen en belangrijke gebeurtenissen. Volksgebruik heeft soms een officiële status gekregen in de leer, en soms denken mensen dat het officieel in de leer staat maar is het alleen volksgebruik.
Verschillende feesten worden belicht, waarbij Ramadan een speciale plaats inneemt.

You cannot copy content of this page.