Hoe beleven de verschillende leden van één gezin de islam

Tijdens deze lezing wordt verslag gedaan van een onderzoek onder de twaalf kinderen van één familie naar hun (verschillende) houdingen ten opzichte van de islam. Hoe zijn deze verschillen tot stand gekomen? Er kwamen tijdens de interviews verrassende verhalen naar boven. Eén en ander geeft een goed idee van hoe je in een Arabisch land met de islam in aanraking komt en hoe internationale ontwikkelingen een individu beïnvloeden.