De Arabische taal is nauw verbonden met de islam en heeft een heel andere positie dan het Nederlands in Nederland. Aan de orde komen de openbaring van de Koran aan Mohammed in het klassiek Arabisch, de vastlegging van de Koran, de standaardisering van de taal, Arabisch als taal van de wetenschap, poëzie, kalligrafie, diglossie (tweetaligheid) in de Arabische landen en  het onderwijs

You cannot copy content of this page.