Stilte vangt Tijd

of

Tijd vangt Stilte

of

het is toevallig gelijktijdigheid

en

ontsnappen ze

juist samen

in een adem

uit de eeuwigheid

 

een adem van eeuwig

 

leven

© Evelien Gargasch

You cannot copy content of this page.