Lezingen

Eveline Gargasch-BakkerDe lezingen worden gegeven door E. Gargasch Bakker. Zij studeerde in Leiden bij de vakgroep Talen en Culturen van het Islamitische Midden-Oosten, met als hoofdvak Arabisch en als specialisatie culturele antropologie en islam.

Het doel van de lezingen is om informatie te geven over de islam en de Arabische wereld en met name de diversiteit ervan te laten zien. Zodra over de islam gesproken wordt, lijkt men er van uit te gaan dat zoiets als ‘de islam’ bestaat. Maar ook hier geldt: zoveel mensen, zoveel leefwijzen, zoveel denkbeelden. Door te praten over de manier waarop de islam in het dagelijks leven wordt toegepast en ervaren, zal men hopelijk eerst de mens zien en dan pas zijn religie.

De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp en die bereid is onbevooroordeeld te luisteren.

Elke lezing belicht een ander aspect van de islam en de Arabische wereld.

Feesten, rituelen, heiligen en belangrijke gebeurtenissen

Tussen de officiële leer en de beleving van de religie in de dagelijkse praktijk zit vaak een groot verschil. Dit blijkt vooral bij feesten, rituelen en belangrijke gebeurtenissen.

Rondom de Arabische taal

De Arabische taal is nauw verbonden met de islam en heeft een heel andere positie dan het Nederlands in Nederland.

Volksgebruik, geloof, gevoel en omgangsvormen

Wat is het belang van eer?  Een arabier liegt liever dan een ander gezichtsverlies te laten leiden, is dat zo?

Hoe beleven de verschillende leden van één gezin de islam

Tijdens deze lezing wordt verslag gedaan van een onderzoek onder de twaalf kinderen van één familie naar hun (verschillende) houdingen ten opzichte van de islam.

De islam

De termen Arabische wereld en islamitische wereld worden nog al eens door elkaar gebruikt. Is dat terecht? Is Arabisch hetzelfde als islamitisch, is elke Arabier moslim?

De islam en politiek

Religie is niet alleen geloof maar wordt ook gebruikt als machtsinstrument. In deze lezing staat de geschiedenis van de islam en haar verhouding tot de politiek centraal.